شنبه دوم آذر 1392

فروش قلع

فروش انواع شمش قلع خالص و نیمه خالص مالزی و ...
نوشته شده توسط امیر حسین در 12:47 |  لینک ثابت   • 

شنبه دوم آذر 1392

فروش سرب خالص 99/99

فروش انواع شمش سرب خالص ۹۹/۹۹٪ در ضمن در صد مورد نیاز شما هم تولید خواهد شد
نوشته شده توسط امیر حسین در 12:44 |  لینک ثابت   • 

شنبه دوم آذر 1392

فروش انواع شمش سرب

فروش انواع سرب کارگاهی نرم و خشک  

نوشته شده توسط امیر حسین در 12:40 |  لینک ثابت   • 

شنبه بیست و پنجم آبان 1392

فروش و ساخت ورق سرب

تولید ورق سرب برای اتاق اشعه ایکس و رادیو گرافی مخصوص بیمارستانها .ساخت به دلخواه شما  
نوشته شده توسط امیر حسین در 12:54 |  لینک ثابت   •